Klachtenregeling

Klachtenreglement Link2Care Clinics Diagnostiek- en Behandelcentra Nederland, onder wiens verantwoordelijkheid Link2Care Clinics Bilthoven B.V. haar werkzaamheden uitoefent. per 1 januari 2022

Link2Care Clinics biedt medische specialistische zorg van goede kwaliteit, met name op het gebied van diagnostiek en minimaal-invasieve behandelingen. Deze dienstverlening valt onder de reikwijdte van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg).

 Link2Care Clinics hecht aan een goede klachtenregeling voor al haar cliënten. Daarom is dit klachtenreglement van toepassing ongeacht of de betreffende dienstverlening onder de Wkkgz valt.

De intentie van Link2Care Clinics is om kwalitatief goede zorg te bieden, die aansluit op de behoeften van de cliënt en voldoet aan de algemeen geldende vereisten voor deze zorg.

Bij het verlenen van goede zorg en dienstverlening past niet alleen het reageren op formele schriftelijke klachten maar ook de opvang van signalen van onvrede omtrent  de zorg of diensten van Link2Care Clinics.     

Dit Klachtenreglement voldoet aan de vereisten van de Wkkgz.

 

Heeft u vragen over dit klachtenreglement of de aanpak van een klacht, wilt u advies of ondersteuning?

Neem dan contact op met KlachtConsult:

Telefoon: +31 (0)43 880 22 59

E-mail: info@klachtconsult.nl of via het contactformulier op www.klachtconsult.nl