link2care

Urologie

Urologische zorg van de hoogste kwaliteit

Urologie is breder dan alleen mannenzorg, ook vrouwen hebben vaak een uroloog nodig voor hun bekkenbodemklachten en/of plas/incontinentieproblemen. Jouw behandeling bij Karmenta wordt uitgevoerd door urologen, medisch specialisten met veel kennis en ervaring, opgedaan bij topklinische ziekenhuizen en andere zelfstandige behandelcentra. Over de beste zorg, de hoogste kwaliteit en de prettigste procedures hebben we onze eigen visie ontwikkeld. We leggen de lat hoog, daar handelen we naar en we stellen ons toetsbaar op. In een blijvend proces van verbetering luisteren we graag naar jouw suggesties, klachten of complimenten.

Als fysiotherapeut kunt u ook uw patiënt verwijzen voor een MRI scan, een echografie of een röntgenfoto. Alleen wordt op deze manier het onderzoek niet vergoed door de zorgverzekeraar en zal uw patiënt zelf het onderzoek moeten betalen.

Waarom zou u voor het MRI Centrum kiezen?

De samenwerking tussen eerste- en tweedelijn is onzegezamenlijke uitdaging


Link2Care werkt (ongecontracteerde) verzekerde zorg. Uw patiënten zijn dus 100% verzekerd. Krijgt de patiënt slechts 70% vergoed dan betalen wij het verschil bij. Op deze manier betaald de patiënt nooit meer dan in het ziekenhuis. Uw patiënt heeft wel altijd een verwijzing nodig van u of een andere behandelend arts wanneer hij bij onze medisch specialisten op consult komt. U kunt zowel op papier als digitaal naar ons verwijzen.

Lees Meer

Digitaal verwijzen viaZorgdomein


Om u als arts te ondersteunen in het verwijzen naar de tweedelijnszorg, werkt Link2Care Clinics met de digitale verwijsapplicatie ZorgDomein. Met deze applicatie kunt u als arts patiënten digitaal aanmelden bij onze twee medische centra te weten:

De clinicPAE Center

Intercollegiaal overleg


Het medisch team van Link2Care overlegt graag met u als verwijzer over een specifieke patiënt of klacht. Daartoe hebben wij speciaal voor verwijzers een intercollegiaal nummer, dat dagelijks bereikbaar is van 8.00 tot 18.00 uur.

Beveiligde mailMail ons

MRI Onderzoek


Het doel

MRI staat voor Magnetic Resonance Imaging. Met een MRI scanner wordt de binnenkant van het lichaam onderzocht. Met behulp van een magneet, radiogolven en een computer worden er foto’s gemaakt van weefsel en organen. Het doel van een MRI-onderzoek is om inzicht te krijgen in de aard, structuur, ligging en afmeting van een lichaamsdeel of orgaan. Hiermee kunnen eventuele afwijkingen van organen en/of gewrichten worden opgespoord.

 

De MRI-scanner

De MRI-scanner bestaat uit een tunnel die aan de voor- en achterkant open is, en goed is verlicht en verlucht. In deze tunnel bevindt zich een verschuifbare tafel, hier ligt u op tijdens het onderzoek. Hoe ver de tafel de tunnel inschuift, is afhankelijk van welk MRI-onderzoek u ondergaat. Met behulp van een sterke magneet en radiogolven worden er beelden gemaakt van uw lichaam, u merkt hier verder niets van. Het onderzoek kan tot een uur duren, dat hangt af van het te onderzoeken lichaamsdeel.

Lees Meer

Voorbereiding op het onderzoek

Vragenlijst

Voorafgaand aan het onderzoek dient u een vragenlijst in te vullen. Wij adviseren u om de vragen goed te lezen en naar waarheid in te vullen, alleen dan kunnen wij het MRI-onderzoek op een veilige manier uitvoeren. U kunt deze vragenlijst terugvinden in uw persoonlijke patiëntportaal van Link2Care Clinics.

 

Metalen voorwerpen

In de MRI-ruimte bevindt u zich in een zeer sterk magneetveld. U merkt hier niets van, maar er zijn metalen die hierdoor worden aangetrokken. Hierom is het van belang dat u geen metalen voorwerpen mee de onderzoeksruimte in neemt. Lees daarom de vragenlijst goed door, zodat ook eventuele inwendige metalen voorwerpen (bijv. een pacemaker, insulinepomp of kunsthartklep) bij ons bekend zijn.

 

Nuchter

Voor het MRI-onderzoek, moet u een aantal uren nuchter blijven. Dit betekent dat u niets meer mag eten, drinken en ook niet mag roken. Medicijnen mag u met een beetje water innemen. Hoe lang u nuchter moet blijven, is afhankelijk van welk soort MRI-onderzoek u krijgt. Lees hiervoor de bijbehorende folder.

This is a custom heading element.

Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.