Vergoedingen

Vergoeding van uw onderzoek


Een onderzoek bij Link2Care Clinics valt onder de basisverzekering en kunt u gewoon bij uw zorgverzekeraar declareren. U hoeft de rekening niet voor te schieten. Buiten het ‘gewone’ eigen risico hoeft u ook niets bij te betalen. Per saldo kost een onderzoek bij Link2Care Clinics u dus geen euro meer dan wanneer u in een regulier ziekenhuis geholpen zou worden.

Kwijtschelding van het niet vergoede deel van uw factuur


 • U heeft van Infomedics namens Stichting Diagnostiek- en Behandelcentra Nederland (Link2Care Clinics) een rekening ontvangen
 • Dien de rekening direct in bij uw zorgverzekeraar
 • U ontvangt van uw zorgverzekeraar de uitkering van de rekening (afhankelijk van uw polis tussen 70% – 100%)
 • Het eventueel door zorgverzekeraar ingehouden (vrijwillig) eigen risico vult u zelf aan
 • Maak de uitkering direct over naar Infomedics
 • Maak een screenshot of scan van uw betaling van de zorgverzekeraar en mail deze naar patient@link2care.nl
 • Na ontvangst van de afrekenspecificatie zullen wij deze controleren en hierna zullen wij het verschil kwijtschelden in Infomedics

Voor een uitgebreide toelichting over de facturatie middels Infomedics vragen wij u dit document goed door te lezen.


LET OP: Het is slechts mogelijk om gebruik te maken van de coulanceregeling tot uiterlijk 3 maanden na het ontvangst van de originele factuur via Infomedics. Hierna is het helaas niet meer mogelijk om gebruik te maken van de coulanceregeling.


Hoe verloopt de betaling en wat moet ik doen?


Omdat wij geen contracten met zorgverzekeraars hebben, ontvangt u van ons een rekening. Deze rekening wordt gestuurd door Infomedics namens Stichting Diagnostiek- en Behandelcentra Nederland (Link2Care Clinics voert namens deze stichting de zorg uit). U kunt deze rekening gewoon bij uw zorgverzekeraar declareren. Die maakt vervolgens een bedrag naar uw rekening over. Dit bedrag – plus eventueel eigen risico dat uw verzekeraar heeft ingehouden – betaalt u aan Infomedics. Een uitgebreide toelichting over de vergoeding en facturatie vindt u onderaan deze pagina.

Het bedrag dat de zorgverzekeraar uitbetaalt, is lager dan het bedrag op de rekening van Link2Care Clinics. Hoe kan dat?


Dat kan twee oorzaken hebben:

U heeft een naturapolis


Link2Care Clinics heeft geen contracten met zorgverzekeraars, en bij dit type polis betekent dit dat de verzekeraar een percentage van het marktconforme tarief vergoedt (meestal tussen de 60 en 80%).

Normaal gesproken zou u het verschil – de zogenoemde ‘eigen bijdrage’ – moeten bijbetalen. Bij Link2Care Clinics hoeft dat niet en nemen we het verschil voor onze rekening. Het enige dat we vragen, is dat u een declaratieoverzicht van uw verzekeraar opstuurt.

U heeft nog een bedrag aan eigen risico over


De zorgverzekeraar heeft dit verrekend. Dit zou de verzekeraar ook doen als u bij een regulier ziekenhuis behandeld zou zijn. Het verrekende bedrag moet u in dit geval dus bijbetalen.

Rekenvoorbeelden


 • Rekening Link2Care: € 500 euro
 • Resterend eigen risico op uw polis: € 100 euro
 • De verzekeraar betaalt aan u: € 300 euro (80% van  € 500 - € 100 eigen risico)
 • U betaalt aan Link2Care: € 400 euro (uitbetaling zorgverzekeraar + eigen risico)
 • Rekening Link2Care: € 500 euro
 • De verzekeraar betaalt aan u: € 400 euro (80% van  € 500)
 • U betaalt aan Link2Care: € 400 euro
 • Rekening Link2Care: € 500 euro
 • Resterend eigen risico op uw polis: € 100 euro
 • De verzekeraar betaalt aan u: € 400 euro (volledige bedrag op rekening - € 100 eigen risico)
 • U betaalt aan Link2Care: € 500 euro (uitbetaling zorgverzekeraar + eigen risico)
 • Rekening Link2Care: € 500 euro
 • De verzekeraar betaalt aan u: € 500 euro (volledig bedrag op rekening)
 • U betaalt aan Link2Care: € 500 euro

Infomedics

Betalen en Infomedics
In onze kliniek zorgen wij liever dat wij u de beste medische zorg kunnen leveren, dan dat we veel tijd besteden aan onze financiële administratie. Daarom dragen wij het sturen en het innen van de nota’s over aan Infomedics. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het factureren en innen van declaraties en werkt inmiddels voor duizenden zorgaanbieders zoals medische klinieken, tandartsen, huisartsen, fysiotherapeuten, psychiaters en dierenartsen.

Wat betekent dit voor u?
De nota van onze behandeling ontvangt u van Infomedics. Voor een uitgebreide toelichting over de facturatie middels Infomedics vragen wij u dit document goed door te lezen.

Digitale rekening en facturatie
U ontvangt uw nota via de mail.  Ontvangt u uw nota liever via de post dan kunt u dit vragen aan Infomedics. Zij sturen u dan de nota per post. Op https://patienten-inloggen.infomedics.nl/ kunt u een account aanmaken, waar u een overzicht kunt zien van al uw nota’s en persoonlijke gegevens. 

Op tijd betalen
Vergeet niet om op tijd uw nota te betalen. Dit scheelt u geld en veel ergernis. Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen na notadatum. Betaalt u via internetbankieren, let er dan op dat u de betaalgegevens gebruikt die op deze rekening staan. U kunt ook de QR-code die op de rekening staat scannen met uw mobiele telefoon. U wordt dan direct naar uw iDEAL betaalpagina geleid. Alle betaalgegevens zijn al netjes voor u ingevuld, waardoor u alleen nog akkoord hoeft te geven op de betaling. 

Aanvragen betalingsregeling
Lukt het onverhoopt niet om uw rekening op tijd te betalen? Infomedics biedt u de mogelijkheid om een betalingsregeling te treffen. Voor het aanvragen van een betalingsregeling en informatie over de voorwaarden kunt u contact opnemen met Infomedics via telefoonnummer 036-2031900 of ga naar https://patienten-inloggen.infomedics.nl/

Vragen over uw nota?
Heeft u vragen over uw nota? Op veel vragen vindt u hier al antwoord. Staat uw vraag hier niet tussen, neem dan contact op met Infomedics via telefoonnummer 036-2031900 of ga naar https://patienten-inloggen.infomedics.nl/

Contactgegevens Infomedics

Website: www.infomedics.nl
Telefoonnummer: 036-2031900
Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09:00 – 17:00 uur.

Zijn de tarieven van Link2Care Clinics marktconform?


Ja, wij hanteren standaard tarieven voor niet-gecontracteerde zorg. Een overzicht van deze zogenoemde ‘passantentarieven’ voor 2024 vind u hier. Deze tarieven zijn van toepassing op verzekerde zorg middels een verwijzing van uw (huis)arts.

Meer weten?


Heeft u vragen over de vergoeding van een onderzoek bij Link2Care Clinics? Stel uw vraag via info@link2care.nl of bel 030 – 750 10 40. We zijn bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00.