Huisartsen


Voor de eerstelijn onderscheidt Link2Care Clinics zich in de service (korte wachttijd en direct intercollegiaal overleg) en kwaliteit. De huisarts kan hierdoor snel vervolg geven aan de diagnostiek maar zelf ook het ovezicht houden. Link2Care Clinics ondersteunt dus de huisarts maximaal waarbij het uitgangspunt shared decision making tussen patient en zorgverlener op de voorgrond staat.

Zelfstandig Behandelcentra


Voor de zelfstandige behandelcentra onderscheidt Link2Care Clinics zich qua service en tevens kwaliteit. Mede door de state-of-the-art apparatuur die van origine in de tweede/derde lijn pas beschikbaar is. Door vaste tijdslots beschikbaar te stellen kan een ZBC naar zijn of haar clienten hoogwaardige en tijdige diagnostiek leveren zodat electieve zorg ook daadwerkelijk binnen de afgesproken tijd wordt geleverd.

Ziekenhuizen


Door verschuivingen van zorg en verandering van de plaats van beeldvormende diagnostiek kan Link2Care Clinics voor (omliggende) ziekenhuizen een interessante partner zijn. Bij de huidige diagnostiek voor prostaatkanker is bijvoorbeeld een 3 Tesla MRI een miminale vereiste volgens de richtlijn. Indien uw ziekenhuis hier niet aan kan voldoen dit door Link2Care Clinics worden ondervangen. Ook door capaciteitsproblemen ( COVID ed) kan L2C de flexibele schil zijn voor een ziekenhuis om dit probleem tijdelijk (kort/landurig) of structureel op te vangen.

Research


Steeds vaker vormt beeldvormend onderzoek een onderdeel bij medicijnontwikkeling, neurologische en psychologische trials en ander wetenschappelijk onderzoek. Link2Care Clinics is ook hiervoor beschikbaar als trusted partner. Link2Care Clinics participeert in samenwerking met iDNA in de Europese longkanker studie 4-IN-THE-LONG-RUN (4ITLR).

De samenwerking tussen eerste- en tweedelijn is onze gezamenlijke uitdaging


Link2Care Clinics werkt (ongecontracteerde) verzekerde zorg. Uw patiënten zijn dus 100% verzekerd. Krijgt de patiënt slechts 70% vergoed dan betalen wij het verschil bij. Op deze manier betaald de patiënt nooit meer dan in het ziekenhuis. Uw patiënt heeft wel altijd een verwijzing nodig van u of een andere behandelend arts wanneer hij bij onze medisch specialisten op consult komt. U kunt zowel op papier als digitaal naar ons verwijzen.

Lees Meer

Digitaal verwijzen viaZorgdomein


Om u als arts te ondersteunen in het verwijzen naar de tweedelijnszorg, werkt Link2Care Clinics met de digitale verwijsapplicatie ZorgDomein. Met deze applicatie kunt u als arts patiënten digitaal aanmelden bij onze twee medische centra te weten:

ZorgdomeinZorgmail

Intercollegiaal overleg030 - 750 10 45


Het medisch team van Link2Care Clinics overlegt graag met u als verwijzer over een specifieke patiënt of klacht. Daartoe hebben wij speciaal voor verwijzers een intercollegiaal nummer, dat dagelijks bereikbaar is van 8.00 tot 17.30 uur.